در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
2 کارشناسی مامایی 4
3 دکترای حرفه‌ای پزشکی 3
4 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
5 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو