در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 16
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 15
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص پزشکی اجتماعی 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) 1
9 تخصص زنان و زایمان 1
10 تخصص طب کار 1
11 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو