در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 5
3 کارشناسی علوم تغذیه 2
4 تخصص بیماری‌های داخلی 1
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
6 کارشناسی گفتاردرمانی 1
7 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو