در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 47
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 37
3 کارشناسی مامایی 7
4 تخصص ارتودانتیکس 1
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
8 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو