در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 5
2 کارشناسی مامایی 5
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 3
4 تخصص بیماری‌های داخلی 2
5 تخصص بیماری‌های کودکان 2
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
7 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
8 تخصص زنان و زایمان 1
9 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
10 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
11 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو