در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 5
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 4
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 3
4 تخصص بیماری‌های کودکان 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
7 تخصص زنان و زایمان 1
8 تخصص طب اورژانس 1
9 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
10 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
11 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو