در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 21
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 11
3 تخصص بیماری‌های کودکان 2
4 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
5 کارشناسی گفتاردرمانی 2
6 کارشناسی مامایی 2
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
8 تخصص بیماری‌های داخلی 1
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
10 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
11 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو