در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 6
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 5
3 کارشناسی مامایی 2
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو