در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 4
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 3
3 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
4 تخصص زنان و زایمان 1
5 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو