در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 6
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 6
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
6 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو