در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 11
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
3 تخصص بیماری‌های کودکان 2
4 کارشناسی گفتاردرمانی 2
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
6 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
7 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو