در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 25
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 17
3 کارشناسی مامایی 6
4 تخصص بیماری‌های کودکان 3
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
6 تخصص چشم‌پزشکی 3
7 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 3
8 تخصص زنان و زایمان 2
9 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
10 تخصص بیماری‌های داخلی 1
11 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
12 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
13 تخصص بیهوشی 1
14 تخصص جراحی عمومی 1
15 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
16 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
17 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
18 کارشناسی علوم تغذیه 1
19 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو