در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 3
2 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
3 دکترای حرفه‌ای پزشکی 1
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 1
5 کارشناسی ارشد مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو