در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 27
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 14
3 کارشناسی مامایی 6
4 تخصص بیماری‌های داخلی 2
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
6 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو