در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 3
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص زنان و زایمان 1
6 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
7 کارشناسی علوم تغذیه 1
8 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو