در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 13
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 11
3 کارشناسی مامایی 6
4 کارشناسی علوم تغذیه 1
5 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو