در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 5
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص بیماری‌های داخلی 1
5 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
6 تخصص بیماری‌های کودکان 1
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
8 فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان 1
9 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
10 کارشناسی ارشد مامایی 1
11 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو