در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 25
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 تخصص زنان و زایمان 3
4 کارشناسی مامایی 3
5 تخصص بیماری‌های کودکان 2
6 تخصص روان‌پزشکی 1
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
8 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو