در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 26
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 26
3 تخصص زنان و زایمان 6
4 کارشناسی مامایی 6
5 تخصص بیماری‌های داخلی 4
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 4
7 تخصص بیماری‌های کودکان 4
8 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
9 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 3
10 تخصص جراحی عمومی 3
11 تخصص چشم‌پزشکی 3
12 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
13 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 2
14 کارشناسی گفتاردرمانی 2
15 کارشناسی کاردرمانی 2
16 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
17 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
18 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
19 تخصص روان‌پزشکی 1
20 تخصص طب کار 1
21 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
22 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
23 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
24 کارشناسی ارشد کاردرمانی 1
25 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
26 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
27 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو