در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 9
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 تخصص بیماری‌های کودکان 1
4 دکترای حرفه‌ای کایروپراکتیک 1
5 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو