در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 11
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
5 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
6 تخصص بیماری‌های کودکان 1
7 تخصص زنان و زایمان 1
8 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو