در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 11
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
4 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
6 تخصص بیماری‌های داخلی 1
7 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
8 تخصص بیماری‌های کودکان 1
9 تخصص زنان و زایمان 1
10 کارشناسی گفتاردرمانی 1
11 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو