در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 4
3 تخصص بیماری‌های داخلی 1
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
5 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو