در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 19
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 تخصص بیماری‌های کودکان 2
4 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو