در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 6
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 تخصص بیماری‌های داخلی 1
4 تخصص بیماری‌های کودکان 1
5 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
6 تخصص زنان و زایمان 1
7 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو