در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 20
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
6 تخصص زنان و زایمان 1
7 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
8 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
9 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
10 کارشناسی علوم تغذیه 1
11 کارشناسی گفتاردرمانی 1
12 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو