در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 19
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 تخصص زنان و زایمان 1
5 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
6 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
8 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
9 کارشناسی علوم تغذیه 1
10 کارشناسی گفتاردرمانی 1
11 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو