در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 10
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
3 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
4 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو