در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 14
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان 1

بازگشت به صفحه جستجو