در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 52
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 23
3 دکترای حرفه‌ای داروسازی 14
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 10
5 تخصص بیماری‌های داخلی 4
6 کارشناسی داروسازی 4
7 تخصص زنان و زایمان 3
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
10 تخصص بیماری‌های کودکان 2
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
12 کارشناسی علوم تغذیه 2
13 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
14 فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند 1
15 کارشناسی ارشد مامایی 1
16 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
17 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
18 کارشناسی فیزیوتراپی 1

بازگشت به صفحه جستجو