در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 172
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 113
3 کارشناسی مامایی 102
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 32
5 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 22
6 تخصص بیماری‌های داخلی 9
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 9
8 کارشناسی علوم تغذیه 9
9 تخصص بیماری‌های کودکان 8
10 کارشناسی فیزیوتراپی 7
11 کارشناسی گفتاردرمانی 7
12 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 6
13 کارشناسی کاردرمانی 6
14 کارشناسی ارشد مامایی 5
15 تخصص طب کار 4
16 تخصص چشم‌پزشکی 3
17 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 3
18 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 3
19 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
20 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 2
21 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
22 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
23 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 2
24 تخصص جراحی عمومی 2
25 تخصص دندانپزشکی کودکان 2
26 تخصص روان‌پزشکی 2
27 تخصص زنان و زایمان 2
28 کارشناسی ارشد کاردرمانی 2
29 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
30 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) 1
31 تخصص پزشکی اجتماعی 1
32 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
33 تخصص جراحی دهان، فک و صورت 1
34 دکترای تخصصی (Ph.D) انگل‌شناسی پزشکی 1
35 دکترای تخصصی (Ph.D) بیوشیمی آزمایشگاهی 1
36 دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی 1
37 دکترای حرفه‌ای انگل‌شناسی آزمایشگاهی (پارازیتولوژی) 1
38 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
39 کارشناسی ارشد آموزش مامایی 1
40 کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک 1
41 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
42 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
43 کارشناسی داروسازی 1

بازگشت به صفحه جستجو