در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 118
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 78
3 کارشناسی مامایی 73
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 11
5 تخصص بیماری‌های کودکان 6
6 کارشناسی کاردرمانی 5
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
8 کارشناسی فیزیوتراپی 4
9 کارشناسی گفتاردرمانی 4
10 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 3
11 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
12 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
13 کارشناسی علوم تغذیه 3
14 تخصص ارتودانتیکس 2
15 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
16 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
17 تخصص طب اورژانس 2
18 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
19 تخصص بیماری‌های داخلی 1
20 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) 1
21 تخصص چشم‌پزشکی 1
22 تخصص طب کار 1
23 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
24 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو