در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 120
2 کارشناسی مامایی 71
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 66
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 6
5 تخصص طب کار 4
6 تخصص طب اورژانس 3
7 کارشناسی علوم تغذیه 3
8 تخصص بیماری‌های کودکان 2
9 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
10 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
11 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
12 تخصص پزشکی خانواده 1
13 تخصص پزشکی قانونی 1
14 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 1
15 تخصص روان‌پزشکی 1
16 دکترای تخصصی (Ph.D) اخلاق پزشکی 1
17 دکترای تخصصی (Ph.D) بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
18 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
19 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
20 کارشناسی ارشد مامایی 1
21 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
22 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو