در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 23
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 10
3 کارشناسی مامایی 9
4 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
5 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
8 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو