در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 77
2 کارشناسی مامایی 70
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 23
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 12
5 کارشناسی علوم تغذیه 6
6 کارشناسی فیزیوتراپی 6
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 5
8 تخصص زنان و زایمان 5
9 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 5
10 تخصص بیماری‌های کودکان 4
11 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 4
12 تخصص بیماری‌های داخلی 3
13 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
14 تخصص طب اورژانس 3
15 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 3
16 کارشناسی گفتاردرمانی 3
17 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
18 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
19 تخصص روان‌پزشکی 2
20 کارشناسی کاردرمانی 2
21 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
22 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
23 تخصص بیهوشی 1
24 تخصص جراحی عمومی 1
25 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
26 تخصص چشم‌پزشکی 1
27 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
28 دکترای تخصصی (Ph.D) باکتری‌شناسی آزمایشگاهی (باکتریولوژی) 1
29 دکترای تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی 1
30 دکترای تخصصی (Ph.D) خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) 1
31 فلوشیپ طب روان‌تنی (سایکوسوماتیک) 1
32 فلوشیپ ویتره و رتین 1
33 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
34 کارشناسی ارشد مامایی 1
35 کارشناسی داروسازی 1

بازگشت به صفحه جستجو