در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 93
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 35
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 19
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 15
5 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 4
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
7 تخصص بیماری‌های داخلی 3
8 تخصص بیماری‌های کودکان 3
9 تخصص زنان و زایمان 3
10 کارشناسی علوم تغذیه 3
11 کارشناسی فیزیوتراپی 3
12 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
13 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 2
14 تخصص روان‌پزشکی 2
15 کارشناسی داروسازی 2
16 کارشناسی کاردرمانی 2
17 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
18 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
19 تخصص بیهوشی 1
20 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
21 تخصص جراحی عمومی 1
22 تخصص چشم‌پزشکی 1
23 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
24 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
25 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
26 کارشناسی ارشد مامایی 1
27 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
28 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
29 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو