در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 101
2 کارشناسی مامایی 101
3 دکترای حرفه‌ای داروسازی 31
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 31
5 کارشناسی علوم تغذیه 9
6 تخصص بیماری‌های کودکان 8
7 کارشناسی فیزیوتراپی 7
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 5
9 تخصص زنان و زایمان 5
10 تخصص بیماری‌های داخلی 3
11 تخصص روان‌پزشکی 3
12 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 3
13 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 3
14 کارشناسی داروسازی 3
15 کارشناسی کاردرمانی 3
16 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
17 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
18 تخصص جراحی عمومی 2
19 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
20 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
21 کارشناسی گفتاردرمانی 2
22 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
23 تخصص بیهوشی 1
24 تخصص پزشکی هسته‌ای 1
25 تخصص چشم‌پزشکی 1
26 تخصص طب اورژانس 1
27 تخصص طب کار 1
28 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) 1
29 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
30 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
31 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1
32 کارشناسی ارشد مامایی 1
33 کارشناسی ارشد کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو