در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 94
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 75
3 دکترای حرفه‌ای داروسازی 30
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 29
5 کارشناسی علوم تغذیه 15
6 کارشناسی فیزیوتراپی 10
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 5
8 کارشناسی گفتاردرمانی 5
9 تخصص بیماری‌های کودکان 4
10 تخصص زنان و زایمان 4
11 کارشناسی داروسازی 4
12 کارشناسی کاردرمانی 4
13 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
14 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
15 کارشناسی ارشد مامایی 3
16 تخصص بیماری‌های داخلی 2
17 تخصص دندانپزشکی کودکان 2
18 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 2
19 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 2
20 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 2
21 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 2
22 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
23 تخصص بیهوشی 1
24 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 1
25 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
26 تخصص جراحی عمومی 1
27 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
28 تخصص چشم‌پزشکی 1
29 تخصص روان‌پزشکی 1
30 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
31 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
32 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
33 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو