در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 114
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 102
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 30
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 24
5 کارشناسی فیزیوتراپی 10
6 کارشناسی علوم تغذیه 5
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
8 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 4
9 تخصص بیماری‌های کودکان 3
10 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
11 تخصص زنان و زایمان 3
12 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 3
13 کارشناسی داروسازی 3
14 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 3
15 کارشناسی کاردرمانی 3
16 تخصص بیماری‌های داخلی 2
17 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 2
18 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
19 تخصص پزشکی خانواده 2
20 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
21 تخصص جراحی عمومی 2
22 تخصص دندانپزشکی کودکان 2
23 تخصص روان‌پزشکی 2
24 تخصص طب اورژانس 2
25 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 2
26 کارشناسی ارشد مامایی 2
27 کارشناسی گفتاردرمانی 2
28 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
29 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) 1
30 دکترای تخصصی (Ph.D) ویروس‌شناسی آزمایشگاهی (ویرولوژی) 1
31 فلوشیپ طب روان‌تنی (سایکوسوماتیک) 1
32 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو