در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 66
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 30
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 16
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 11
5 تخصص بیماری‌های کودکان 7
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 5
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
8 تخصص بیماری‌های داخلی 4
9 کارشناسی علوم تغذیه 4
10 تخصص زنان و زایمان 3
11 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 3
12 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
13 کارشناسی کاردرمانی 3
14 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 2
15 کارشناسی فیزیوتراپی 2
16 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
17 تخصص بیهوشی 1
18 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
19 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
20 تخصص چشم‌پزشکی 1
21 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
22 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
23 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
24 کارشناسی ارشد داروسازی 1
25 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
26 کارشناسی ارشد مامایی 1
27 کارشناسی داروسازی 1
28 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
29 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو