در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 67
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 33
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 18
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 12
5 تخصص بیماری‌های کودکان 7
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 4
8 کارشناسی علوم تغذیه 4
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
10 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 3
11 کارشناسی کاردرمانی 3
12 تخصص بیماری‌های داخلی 2
13 تخصص زنان و زایمان 2
14 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 2
15 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
16 کارشناسی فیزیوتراپی 2
17 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
18 تخصص بیهوشی 1
19 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
20 تخصص چشم‌پزشکی 1
21 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
22 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
23 کارشناسی ارشد داروسازی 1
24 کارشناسی ارشد مامایی 1
25 کارشناسی داروسازی 1
26 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
27 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو