در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 95
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 53
3 دکترای حرفه‌ای داروسازی 24
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 14
5 تخصص بیماری‌های داخلی 4
6 کارشناسی علوم تغذیه 4
7 کارشناسی گفتاردرمانی 4
8 تخصص جراحی عمومی 3
9 تخصص طب اورژانس 3
10 کارشناسی کاردرمانی 3
11 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
12 تخصص بیهوشی 2
13 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
15 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
16 کارشناسی فیزیوتراپی 2
17 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
18 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
19 تخصص بیماری‌های کودکان 1
20 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
21 تخصص چشم‌پزشکی 1
22 تخصص روان‌پزشکی 1
23 تخصص زنان و زایمان 1
24 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
25 دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی 1
26 دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی 1
27 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
28 فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی 1
29 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
30 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
31 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
32 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1
33 کارشناسی ارشد مامایی 1
34 کارشناسی داروسازی 1

بازگشت به صفحه جستجو