در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 42
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 30
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 13
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 9
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 3
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
7 تخصص بیماری‌های کودکان 3
8 تخصص بیماری‌های داخلی 2
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
10 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
11 تخصص چشم‌پزشکی 2
12 تخصص زنان و زایمان 2
13 کارشناسی علوم تغذیه 2
14 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
15 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
16 تخصص طب اورژانس 1
17 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
18 فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی 1
19 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1
20 کارشناسی داروسازی 1
21 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
22 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو