در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 138
2 کارشناسی مامایی 56
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 46
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 21
5 کارشناسی گفتاردرمانی 14
6 کارشناسی کاردرمانی 14
7 کارشناسی فیزیوتراپی 9
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 7
9 تخصص بیماری‌های داخلی 6
10 تخصص بیماری‌های کودکان 6
11 کارشناسی علوم تغذیه 6
12 تخصص زنان و زایمان 5
13 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 5
14 تخصص بیهوشی 3
15 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
16 تخصص جراحی عمومی 3
17 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 3
18 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
19 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 2
20 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 2
21 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
22 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
23 تخصص پزشکی قانونی 2
24 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
25 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 2
26 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
27 کارشناسی ارشد مامایی 2
28 کارشناسی ارشد کاردرمانی 2
29 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
30 تخصص چشم‌پزشکی 1
31 تخصص روان‌پزشکی 1
32 دکترای تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی 1
33 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1
34 کارشناسی داروسازی 1

بازگشت به صفحه جستجو