در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 111
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 43
3 کارشناسی مامایی 34
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 16
5 کارشناسی فیزیوتراپی 9
6 کارشناسی علوم تغذیه 8
7 کارشناسی گفتاردرمانی 6
8 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
9 تخصص بیماری‌های کودکان 3
10 تخصص زنان و زایمان 3
11 تخصص طب کار 3
12 کارشناسی کاردرمانی 3
13 تخصص بیماری‌های داخلی 2
14 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
15 تخصص جراحی عمومی 2
16 تخصص روان‌پزشکی 2
17 فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی 2
18 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
19 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
20 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
21 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
22 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
23 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
24 تخصص بیهوشی 1
25 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 1
26 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
27 تخصص چشم‌پزشکی 1
28 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) 1
29 تخصص علوم آزمایشگاهی 1
30 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
31 دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی 1
32 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
33 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
34 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
35 کارشناسی ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
36 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
37 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1
38 کارشناسی ارشد کاردرمانی 1
39 کارشناسی داروسازی 1
40 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو