در حال بارگزاری...

حمیدرضا قجرنجفی

حمیدرضا قجرنجفی

کارشناسی فیزیوتراپی
شماره نظام پزشکی: ف-6701

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی فیزیوتراپی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی فیزیوتراپی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
رباطکریم
نصیرشهر میدان امام خمینی خیابان امام حسین مجتمع سیدالشهدا
3113338746
56651705
---
  • محل کار
  • رباطکریم
    نصیرشهر میدان امام خمینی خیابان امام حسین مجتمع سیدالشهدا ،کدپستی: 3113338746
  •     56651705