در حال بارگزاری...

User

دکتر مهدی فرخ سیر

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 69386

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری


فهرستمدارک تحصیلی


1393/05/31
تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

1376/12/01
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی و گرمسیری
تاریخ انقضا 1403/5/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/5/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی و گرمسیری
شهر مجاز پروانه استان همدان- شهرستان تویسرکان- شهر تویسرکان
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی و گرمسیری
تاریخ انقضا 1398/5/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان همدان- شهرستان تویسرکان- شهر تویسرکان
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1398/5/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی و گرمسیری
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی و گرمسیری
تاریخ انقضا 1398/5/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/5/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی و گرمسیری

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
اسلامشهر
میدان نماز خ علی ابن ابیطالب کوی 11
33136
2345646
 • مطب
 • اسلامشهر
  میدان نماز خ علی ابن ابیطالب کوی 11
 •     2345646