در حال بارگزاری...

User

حسن خانی ایوریق

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 117099

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


1386/01/14
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان مازندران- شهرستان قائم شهر- شهر قائم شهر
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1401/1/14
 • شهر مجاز پروانه
 • استان مازندران- شهرستان قائم شهر- شهر قائم شهر
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/1/14
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی
شهر مجاز پروانه استان مازندران- شهرستان قائم شهر- شهر قائم شهر
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1396/8/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان مازندران- شهرستان قائم شهر- شهر قائم شهر
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1396/8/30
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
قایم شهر
شبکه بهداشت قائم شهر
42270330