در حال بارگزاری...

User

دکتر کامیار خوشابی

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شماره نظام پزشکی: 139132

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تاریخ انقضا 1404/7/8
  • شهر مجاز پروانه
  • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1404/7/8
  • مدرک مربوطه
  • تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
میناب
بیمارستان حضرت ابوالفضل
  • محل کار
  • میناب
    بیمارستان حضرت ابوالفضل