در حال بارگزاری...

دکتر زهرا ادبی

دکتر زهرا ادبی

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 146640

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1403/05/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/05/29
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

فهرستمجوزهای تبلیغات

حوزه انتشار شهرستان - كرج
عنوان نوع مرکز مطب
شماره مجوز 2896948654
عنوان نوع رسانه فضای مجازی
تاریخ صدور 1402/09/20
تاریخ انقضا 1403/05/29
تصویر مجوز
 • حوزه انتشار
 • شهرستان - كرج
 • عنوان نوع مرکز: مطب
 • شماره مجوز: 2896948654
 • عنوان نوع رسانه
 • فضای مجازی
 • تاریخ صدور: 1402/09/20
 • تاریخ انقضا: 1403/05/29
 • تصویر مجوز