در حال بارگزاری...

User

دکتر صديقه سالمي كهنه شهري

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 131353

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
ارومیه
روستای زیوه مرکز بهداشت درمانی زیوه
---
  • محل کار
  • ارومیه
    روستای زیوه مرکز بهداشت درمانی زیوه