در حال بارگزاری...

User

دکتر نجف احمدی فرد

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
شماره نظام پزشکی: 115222

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1405/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/1/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
شهر مجاز پروانه استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1400/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/1/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
سرابله
خ ولیعصر درمانگاه شهری
 • محل کار
 • سرابله
  خ ولیعصر درمانگاه شهری