در حال بارگزاری...

User

دکتر سينا دژم پور

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 143277

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
مطب
اهر
خیابان فاز۳
1111111111
۴۴۳۴۰۱۱۷
---